Nadpis Vanished Worlds
encyklopedie

(pomocí google)
Čarovné zrcadlo
Fantasy svět
     Orberis - fantasy všeobecně, nechybí ani obrázková galerie, ve které se
     nachází přes 2000 fantasy obrázků. Portál se dále věnuje knize Orberis -
     Dračí dýmka a stejnojmenné deskové hře a amatérským povídkám ze světa
     fantasy.
Online hra Zaklínač
Online RPG Dračí jezdci
Vanished Worlds

mág

Encyklopedie

Podrobný popis důležitých hesel a termínů.

Ve slovníku jsou uvedeny všechny termíny, důležité a zajímavé jsou zde ještě rozvedeny dopodrobna. Rovněž se zde vyskytují další hesla neuvedená ani ve slovníku. Pod některými hesly jsou odkazy na další podrobnosti.


rasy
O elfechO trpaslícíchO barbarechO orcíchO gnollechO kentaurech
O víláchO ještěřím liduO obrechO skřetechO dracícho démonech
země a místa
Země
nekonečného
písku
VrchovinaUrinie
ostatní
MagiePastýřiBohové

O elfech

Již v dobách dávných žilo hodně elfů po boku tří bratrů - Pastýřů na úpatí Západních hor. Z jejich sídla ze zlata, diamantů a slonoviny později vzniklo Zlaté Město.

V této době žila početná komunita rovněž v Nekonečném hvozdu(takzvaní lesní elfové). Jejich příbuzní z měst u Západních hor se však na své lesní bratrance povyšovali a přehlíželi je.

Po Válce Pastýřů vzniklo Zlaté město jako takové a západní elfové(tak se jim tehdy začalo říkat) se tam sjednotili a odtud vládli velké části Estriedu.

V Nekonečném hvozdu se stále držela komunita lesních elfů a stále jimi bylo pohrdáno.

Pak přišlo Emeserovo vidění zkázy a ničení, po něm a útoku obrů byla podstatná část elfů vyhnána. Mnoho z nich se usadilo ve Sluneční Citadele i na jiných místech a další se pokoušeli odprosit své bratrance z Nekonečného hvozdu, aby je přijali mezi sebe. Jen málokterým západním elfům se dostalo od lesního lidu vlídného přijetí.

Poté nastala Velká válka. Většina elfů padla, zbytek se rozprchl do celého světa a sláva Zlatého Města byla zadupána do prachu mocnou armádou démonů.

V nynějších dobách jsou Nekonečný hvozd a město Lesná považovány za domov elfů, nicméně mnoho dalších žije rozeseto po celém Estriedu.

Spousta z nich má magické nadání a tak se uchytilo jako mistři v magické univerzitě v Šedých Věžích a Kruhu ve Sluneční Citadele, který založili jejich předci – uprchlíci ze Zlatého Města. Rovněž městu Mochvior vládne elf.

Více informací...


O trpaslících

Trpaslíci žijí převážně v horách, ale i s lidmi ve městech, vesnicích a osadách. Největší koncentrace trpaslíků je v Sokolích a Bílých horách, ale najdeme je téměř v každém městě.

V horách budují svá sídla částečně pod zemí, ale i nad ní. Jejich doménou je kovářství, šperkařství, těžba nerostů a železné rudy, ze které potom vyrábí vynikající zbraně a brnění.

Ve Velké válce se trpaslíci příliš neangažovali, pouze při obraně horských průsmyků a Nekonečného hvozdu bylo přítomno větší množství trpaslíků a svými těžkými sekerami rozsévali smrt do řad démonů.

Více informací...


O barbarech

Válečníci původem z Ledových ostrovů daleko na severu. Jejich denním chlebem je boj a válka. Jsou odolní, houževnatí a silní, dobře snášejí zimu.

Za Temných dob okupovali a vykořisťovali téměř celý Estried, i nyní ve svých dračích lodích občas pořádají nájezdy na severní pobřeží Vrchoviny. Žijí v kmenech po celém souostroví Ledových ostrovů, ale během Temných dob se spousta z nich usadila v Estriedu, vznikly dokonce celé osady a vesnice.

Tito osadníci se živí převážně lovem a zemědělstvím, pro řemesla nemají příliš vlohy. Mnoho z nich se rovněž uplatňuje jako žoldnéři a příslušníci armád po celém Estriedu.


O orcích

Jejich domovem je Temnoles a západní břehy Půlnočního moře. Je to národ válečníků a dobyvatelů. Magii neovládají a pohrdají jí. V nezmapovaném a neprozkoumaném Temnolese je rozeseto velké množství orckých opevnění a sídel. Jednotlivé klany válčí mezi sebou navzájem, ale podnikají i nájezdy na Vrchovinu.

Orkové nepobrali příliš mnoho inteligence, jsou ale silní a v ramenech širocí téměř tak, jak jsou vysocí. Jejich kůže je šedá, až šedozelená. V šeru jejich lesa se dobře maskují.

Sdružují se do klanů, kterým velí náčelníci. Najde –li se klan, mocnější než ostatní, vzejde z jeho středu náčelník - král. Ten silou svého mocného klanu drží orky a vládne celému Temnolesu a okolí, dokud není svržen, nebo zabit.

Toto se však děje jen ojediněle, většinou se schází rada náčelníků klanů a s pomocí síly a soubojů dochází k dohodám a rozhodnutím.

Více informací...


O gnollech

Primitivní národ, obývající nehostinnou krajinu na východě Estriedu. Jsou to tvorové vyšší postavy, s psími hlavami, kteří chodí po zadních nohách jako lidé. Žijí ve smečkách v osadách. Každé osadě velí vůdce smečky, jenž bývá často zároveň šamanem.

Ve společenství gnollů hraje důležitou úlohu magie. Gnollí magie je surová a primitivní, ale mocní šamani dokážou vyvolat velice silná kouzla a kletby. Gnollové spolu hovoří zvláštním, hrdelním jazykem, jenž je podobný psímu štěkotu. Od přírody jsou zlí a krutí. Není moc případů, že by se gnoll vyskytl mezi obyvateli města nebo vesnice a dovedl v civilizovaném místě žít.


O kentaurech

Napůl lidé, napůl koně. Žijí v osadách a samotách roztroušených po Kentauřích pláních. Jsou to vynikající střelci a dlouhý luk v jejich rukou je smrtící zbraní. Žijí v symbióze s městským státem Mochvior, vzájemně obchodují. Kentauři vozí do města ulovené maso, kožešiny, ovoce, zeleninu a další věci, prodávají je, nebo vyměňují. Mnoho kentaurů žije rovněž přímo v Mochvioru.

Magií kentauři nevládnou. Nemají ani vládce, nebo panovníka. Jejich povaha je ve většině případů mírná a přátelská, ale pokud se cítí ohroženi, nebo jsou napadeni tak bývají strašlivými protivníky.


O vílách

Stvoření spřátelené s elfy. Největší část jich žije ve Vílím lese, menší část v Nekonečném hvozdu. Jsou to jemné a citlivé bytosti, někdy s motýlími křídly. Civilizaci a ostatním národům se vyhýbají, jsou plaché. Ve většině případů snesou jen elfy a to pouze v omezené míře. Ve vílím lese je jejich nepsaným vládcem druid Azkeren. Ten rovněž drží na uzdě gnolly, jejichž zem s lesem sousedí. Nebýt jeho, a ještěřího lidu, který gnolly rovněž zaměstnává, tak s největší pravděpodobností dojde ke konfliktu.

Vílí magie je silná, snad každá víla ovládá nějaká lesní kouzla, čarování je pro ně přirozené.


O ještěřím lidu

Tajemný a záhadný národ inteligentních plazů obývající krajinu Zeleného Močálu. Žijí v jeskyních, zemljankách a prostých chatrčích uprostřed močálů. Jejich kůže je suchá a studená, podobně jako hadí. Je známo mnoho druhů ještěřího lidu.

Dorozumívají se zvláštním syčivým jazykem. Magie jim není cizí, nadaní jedinci ovládají zlou magii z přírodních zdrojů. Umějí sesílat kletby a uřknutí a dokonce jsou schopni složitých rituálů a zaklínání.

Jsou prakticky v neustálé válce se svými severními sousedy, s Gnolly. Jen jednou se Gnollové a ještěří lidé spojili a napadli městský stát Mochvior a země na západě od nich.

Více informací...


O obrech

Mohutní a silní kolohnáti. Mohou měřit až pět metrů a nejsou příliš inteligentní. V Estriedu se ve větší míře začali objevovat až v roce 2069 Z.v., po útoku obrů na Zlaté Město. Tehdy byli obři poraženi a rozprášili se po celém Estriedu.

Dnes žijí na opuštěných místech, v nedostupných horách a hlubokých lesích. Civilizaci a obydleným místům se vyhýbají. Magii neovládají. Živí se převážně lovem a sběrem potravy. Většinou žijí samotářským životem, maximálně se párují z důvodu početí a následného zabezpečení potomků.

Více informací...


O skřetech

Národ malých, zlých a zákeřných bytostí. Dospělému člověku dosahují k pasu, nebo pod hrudník, jsou škaredí a hloupí. Žijí v tlupách v hlubokých lesích, nebo dalších opuštěných místech. Jejich obživou je lov, krádeže a jakési náznaky zemědělství, je-li k tomu příležitost.

Často obsazují rozlehlé jeskyně, nebo opuštěné hrady a věže. Ale najdeme je i ve velkých městech, nejčastěji mezi spodinou a zloději v chudinských čtvrtích. Magii, až na opravdu vzácné případy neovládají. Bojují zbaběle a pokud nejsou v přesile, z boje většinou uprchnou.


O dracích

Nebezpeční a vzácní tvorové, ohromní plazi s křídly. Vyskytují se různobarevní draci, nejmocnější z nich je zlatý drak. Ani legendy neuvádějí, zda je jen jeden exemplář, nebo je jich více. Nikdo zlaté draky už stovky let neviděl.

Draci jsou inteligentní a bojovali po boku elfů ve Velké válce. Dnes je jich na světě již málo. Ovládají silnou a smrtící dračí magii a jejich dech je strašlivou zbraní. Stejně jako mezi lidmi se i u draků vyskytují hodní, ale také zlí jedinci.


O démonech

Démoni přišli ze západu, ze zemí za tehdejšími Západními horami. Nikdo neví, kde se vzali, ale ve Velké válce napadli Estried. Do té doby o nich nikdo téměř nic nevěděl, byly to stvoření z legend, příběhů a nočních můr.

Vedl je Asmograd, obrovský démon, kterému sloužilo devětadvacet nižších vládců. Pod nimi bojovalo nesčetné množství hrůz, ďáblů a netvorů.

Byly poraženi, většina padla, ale hodně se jich rozuteklo po celém Estriedu a dodnes se skrývají v nedostupných místech daleko od obydlených míst.Magie

Klasická kouzelnická magie je čerpána z okolí mága. Kouzelník zná určitá kouzla, ví jaká slova, pohyby a další věci má provést, aby je seslal. Energii do těchto kouzel načerpá ze svého okolí. Čili postup kouzlení se může naučit téměř kdokoli. Ale kouzlo se povede seslat jen člověku, který bude umět načerpat energii – kouzelníkovi.

Čím je kouzelník mocnější, tím větší množství energie dokáže pobrat a tím složitější, mocnější a početnější dokáže kouzla seslat.

Nejzákladnější jsou klasičtí kouzelníci. Méně početní jsou pak například iluzionisté(psychická kouzla, ovládání lidí), lamači času(staří a mocní mágové, jenž umějí ošálit čas), zaklínači a nekromanti.

Rovněž existují další druhy magie, o kterých zde bude pojednáno později.


Pastýři

Mágové, jenž v dávných dobách vládli celému světu. Kde se vzali, nebo odkud přišli se neví a je to velká záhada. Jejich magie byla neskutečně silná. Mnoho z nich, dokonce i ti méně mocní se mohlo chlubit nesmrtelností. Vládli světu nekonečnou mocí ze svých magických věží a enkláv. Nejmocnější z pastýřů v Estriedu, tři bratři žili na úpatí Západních hor(dnes Hory smrti), ve stavbě ze zlata, diamantů a slonoviny, ve zlaté věži(na jejím místě později vzniklo Zlaté Město).

Další z nejmocných obýval věž v Zeleném močále a jediná žena měla své sídlo v srdci Ohnivé pouště. Další méně významní a méně silní žili po celé zemi. Nutno podotknouti, že i ten nejméně mocný pastýř měl nad obyčejným člověkem moc téměř jako bůh.

Tito takřka všemocní mágové ovládali draky, dovedli s nimi mluvit a ti se s nimi přátelili, případně jim i sloužili. Pastýři často používali draky jako dopravní prostředek a mocnou zbraň ve svých válkách.

Právě žena z Ohnivé pouště, přezdívalo se jí Písečná královna, začala podnikat nájezdy na okolní země a panství. Byla to nejmocnější čarodějka, jaká kdy chodila po zemi, mnohem silnější, než každý z bratrů žijících pod Západními horami. Ale pokud by se všichni bratři spojili, porazili by jí.

Války trvaly dlouho, Písečná královna dostávala pod svou moc další a další méně mocné pastýře a taktéž činili bratři.

Obyčejný lid nesl válku špatně, každou noc byly na obloze viděnt ohnivé záblesky mocných kouzel, země se třásla při magicky vyvolaných zemětřeseních a strašlivé bouře ničily úrodu. Po hrůzné Poslední bitvě, která trvala třináct dní a třináct nocí, a jenž je popsána jinde přežil jen nejmladší z bratrů, jeho jméno je Narolid a v té době nesl přízvisko Moudrý. Věk pastýřů skončil, k moci se postupně dostali elfové a lidé, kteří nastolili mír a blahobyt, nikdo však netušil, na jak dlouho.


Bohové

Bohové zasahují do světa pouze okrajově. Jejich výskyt je až na vzácné výjimky omezen a zjevení, sny, atd. Hlavní božstva, níže popsaná jsou známé po celém Estriedu i dalších kontinentech. Dále má téměř každá rasa, nebo národ své vedlejší bohy, kteří budou popsáni později u podrobného popisu ras.

Armedar

Otec bohů, hlavní bůh. Z od něj pocházejí nižší bohové.

Ganag

Bůh války a boje. Zvláště oblíben v oblasti Vrchoviny. Krutý a nelítostný bůh, válečník. Zobrazován v ocelovém brnění a s obouručním mečem, jehož čepel je z plamenů.

Alfhen

Bůh lesů, v Dlouhém zeleném plášti, s vousy prokvetlými houbami a mechem stráží lesy a hvozdy. Je uctíván elfy a ve vážnosti jej drží i víly.

Orderin

Dobrotivý bůh úrody, v jedné ruce srp a v druhé ošatku s obilím.

Daresi

Bohyně moudrosti, krásná mladá žena s knihou.

Arak

Bůh moře a bouří, často je zobrazován v podobě ohromného mořského hada. Je manželem Joti.

Zerkhart

Bůh smrti a podsvětí, má dvě hlavy, jedna z nich je holá lebka. Chodí v černém plášti a v ruce má zubatou kosu.

Joti

Bohyně větru, plání a vzduchu. Žena s dlouhými rozcuchanými vlasy. Je uctívána hlavně kentaury. Manželka Araka.

Lem - Chan

Bůh ohně a slunce často zobrazován jako ohnivý hřebec. Zvláště ve vážnosti jej drží trpaslíci (oheň) a národy ze Země nekonečného Písku (slunce).úvod|letopočet|slovník|encyklopedie|kronika|mapy