Nadpis Vanished Worlds
encyklopedie

(pomocí google)
Čarovné zrcadlo
Fantasy svět
     Orberis - fantasy všeobecně, nechybí ani obrázková galerie, ve které se
     nachází přes 2000 fantasy obrázků. Portál se dále věnuje knize Orberis -
     Dračí dýmka a stejnojmenné deskové hře a amatérským povídkám ze světa
     fantasy.
Online hra Zaklínač
Online RPG Dračí jezdci
Vanished Worlds

mág

Obři

„Veliký a mocný Ugrede, požehnej tomuto lidskému stehnu, které zažene hlad můj i mých dětí...“


Obři žili před rokem 2069 Z.v. převážně v Západních horách(dnes Hory smrti). Žili v kmenech, nebo samotářským životem. V podstatě jeden kmen znamenal velkou rodinu, kde se o mladé obry starají ženy, muži brzy odcházejí hledat jiné partnerky.

Obývají rozlehlé jeskyně a prostorné skalní převisy, kterých je v horách dost a dost. Kmeny se většinou nesetkávaly, pouze za výjimečných okolností. Roku 2045 Z.v. se ve střední části Západních hor rodí veliký, světlovlasý obr. Je pojmenován Ugred. Další informace o Ugredovi a jeho příběh budou uvedeny v kronice.

Ugred je v dnešní době mezi obry považován za boha. Po válce s elfy se podle obrů odebral mezi ostatní bohy a tam vládne silou a houževnatostí. Mezi obry je zvykem děkovat Ugredovi za každé jídlo.

Klaní se rovněž jeho posvátné relikvii – prstenu. Vzácnému předmětu, jenž je již dlouho ztracen. V Estriedu je znám jako Prsten krále obrů a podrobnosti jsou uvedeny rovněž v kronice. Obři jiné bohy neuznávají, věří pouze v Ganga, boha války a to ještě jak kteří.


Obři se živí především lovem, sběrem a velmi zřídka zemědělstvím. Jsou to všežravci. Nástroje používají dřevěné, nebo kamenné, kovářství je u nich na velmi slabé úrovni. Železné zbraně a nástroje používají pouze pokud nějaké ukořistí.


Inteligence příliš nepobrali, ale v horách jsou na stezkách kterými chodí, často k vidění ornamenty a značky vytesané do skal, nebo vyryté do kůry stromů. To jsou jediné písemné znaky, které obři používají.

Níže jsou uvedené některé ze značek a symbolů, kterými si obři značí své stezky a další místa. Nejde však v žádném případě o úplný výčet.

Znaky používané obry

Dnes žijí obři na opuštěných místech, civilizaci nevyhledávají. V Novém věku není znám případ, že by se organizovaně pustili do drancování, nebo vojenského tažení, jako se tomu stalo před Velkou válkou. Samozřejmě, drobné šarvátky a lokální konflikty jsou, byly a budou.

Mapa se zde nenachází, protože žádné obří království nebo ucelená země jimi obývaná neexistuje. Obři žijí na mnoha opuštěných a zapomenutých místech. Velká populace se nachází v Sokolích horách, na severu Nekonečného hvozdu a jižní části Vrchoviny.

Ugredovo Hradiště

Na severu Nekonečného hvozdu se nachází malé město. Leží kousek od okraje hlubokého lesa a žijí v něm pouze obři. Sídlo se jmenuje Ugredovo Hradiště, ale lidé mu většinou říkají Obrov. Žije zde kolem stovky obrů pohromadě, tito jsou poměrně civilizovaní a stýkají se s lidmi z Vrchoviny. Někteří obchodníci si získali důvěru tohoto národa natolik, že do Obrova jezdí se zbožím.

Většina obrů z Hradiště se nechává najímat dřevorubci z Vrchoviny na práci v lese. Obři jsou silní a mají obrovskou výdrž, pro práci v lese jsou to neocenitelní společníci. lidé jim platí zlatem, proviantem a dalšími věcmi.

V Ugredově Hradišti se nacházejí většinou dřevěné stavby, pouze uprostřed městečka stojí kamenná kaple zasvěcená Ugredovi Hladovému. Celé sídlo je obehnáno dřevěnou palisádou.

Obrov již několikrát vyhořel, ale jeho obyvatelé ho vždy postavili znovu.

úvod|letopočet|slovník|encyklopedie|kronika|mapy