Nadpis Vanished Worlds
encyklopedie

(pomocí google)
Čarovné zrcadlo
Fantasy svět
     Orberis - fantasy všeobecně, nechybí ani obrázková galerie, ve které se
     nachází přes 2000 fantasy obrázků. Portál se dále věnuje knize Orberis -
     Dračí dýmka a stejnojmenné deskové hře a amatérským povídkám ze světa
     fantasy.
Online hra Zaklínač
Online RPG Dračí jezdci
Vanished Worlds

mág

Urinie

Vládce: senát o počtu 12 senátorů
Uspořádání: republika
Počet obyvatel/hlavní město: 130 000 / 35 000
Hlavní město: Elamont
Poznámky: Spolu s městským státem Mochvior nejcivilizovanější země Estriedu. Bohatá a mocná zem.

Před Velkou válkou byla Urinie jedna největších a nejmocnějších zemí. Patřila k ní i dnes již bývalá civilizace, území severně od dnešní Urinie. Toto, nyní, bojem a démony zpustošené a zcela zdevastované místo se dodnes z následků války nevzpamatovalo. Urinie se těchto pustin dobrovolně vzdala.

Populace země je tvořena převážně lidmi, pouze západní hranici a oblasti kolem Vraatova a Černé řeky obývají další rasy.

Armáda Urinie je složená z profesionálních vojáků a nájemných žoldnéřů. V zemi není branná povinost.

V zemi vládne senát o počtu 12 hlav, zasedá několikrát měsíčně, v krizových situacích i vícekrát. Senátoři jsou voleni ve víceméně demokratických a spravedlivých volbách. Senátu předsedá Vrchní senátor (je to ten, který získal ve volbách nejvíce hlasů, vzhledem k rozložení obyvatel v zemi je to téměř vždy starosta největšího a hlavního města - Elamontu) a jeho hlas je v případě rovnosti rozhodující. V případě války je moc svěřena do rukou generála armády. Až válečný stav pomine, vládnutí se opět ujme senát. Tento zákon je však velmi kritizován z důvodu možného převzetí moci a nastolení diktatury.

Jedná se o jednu z nejcivilizovanějších zemí v Estriedu.

Západní hranice je velmi blízko k Horám Smrti, Urinie zde sousedí sa Zemí nemrtvých a Prokletou zemí. Hranici tvoří Černá řeka, zrádný a špatně překonatelný tok, před Válkou jí lidé nazývaly Třpitivou řekou. Severní hranice země je vymezena krajem Kamenných lesů. Lesy jsou málo obydlené a senát shledal jejich připojení k zemi jako zbytečné. Na východ sahá země až k Elfí řece a Havraním skalám. Dál již pokračují území obývané kentaury.

Vraatov leží přímo na Černé řece Jde o přístavní město, které spojuje Černá řeka s Oceánem bez konce. Vraatov je z celé Urinie nejzaostalejší, jeho obyvatelé nemají příliš v lásce lidi z jiných částí země a naopak. Mimo lidí se zde vyskytují i další rasy, trpaslíci a dokonce půlorkové. Ve vraatově je poměrně silná vojenská posádka.

Gemien je druhé největší město v Urinii, je to stálý soupeř Elamontu. Ve městě je velké tržiště, kde je možné sehnat téměř cokoli.

Jehlová hora je ohromný skalní útvar zvedající se z jinak rovné země. Je to místo častých bouří a nevlídného počasí.

Jihozápadně od ní leží hlavní město země – Elamont. Velká válka se mu vyhnula, zůstalo tedy zachované v celé své kráse. Jde o nádherné historické sídlo s majestátní budovou parlamentu, kde zasedá senát. K městu patří i velký přístav, kde kotví jak obchodní, tak i válečné lodě. V Elamontu je naproti budově parlamentu další z mnoha starých, honosných budov ve městě – knihovna.

Mořský Útes je zvláštní město, jeho převážná část je zbudovaná ve vysokých skalách vysoko nad hladinou moře. Nepatří zdaleka mezi největší města, ale svou neobvyklou architekturou je vyhlášené široko daleko.

Zelené pláně jsou přímořská, velmi úrodná oblast, Jižní vrchy, sevěrně od plání se proslavily pěstováním vinné révy na svých svazích a také vínem z ní pocházejícím. Urinie je protkána sítí velmi kvalitních silnic a cest.

úvod|letopočet|slovník|encyklopedie|kronika|mapy