Nadpis Vanished Worlds
slovník

(pomocí google)
Čarovné zrcadlo
Fantasy svět
     Orberis - fantasy všeobecně, nechybí ani obrázková galerie, ve které se
     nachází přes 2000 fantasy obrázků. Portál se dále věnuje knize Orberis -
     Dračí dýmka a stejnojmenné deskové hře a amatérským povídkám ze světa
     fantasy.
Online hra Zaklínač
Online RPG Dračí jezdci
Vanished Worlds

mág

Slovník

Abecední výpis všech reálií ve Vanished Worlds.

Údaje jsou řazeny abecedně a zaznamenány ve čtyřech kategoriích: postavy, rasy, místa a ostatní. Důležitá a zajímavá hesla budou dále rozváděna v encyklopedii.


postavy

AlfhenBůh lesů a elfů.
ArakBůh moře a bouří, manžel Joti. Uctívají jej, mimo jiné Sifolkové..
ArmedarVládce bohů, nejvyšší z bohů.
Aruk NelítostnýNáčelník barbarů z Ledových ostrovů, zabil pána démonů Asmograda.
AsmogradNejmocnější z démonů, velitel armád temna ve Velké válce.
Asveg KrutýSyn Aruka Nelítostného.
AzkerenDruid z Vílího lesa, dle legend je to přímý potomek jednoho z mocných Pastýřů.
DaresiBohyně moudrosti.
Elion VznešenýElfí král, poslední vládce Zlatého Města. Zemřel na začátku Velké války(2075 Z.v.).
EmeserMocný elfí věštec, předpověděl Velkou válku. Žije v podzemí Sluneční citadely, je to jeden z nejstarších elfů.
GanagBůh války.
JeriusMocný mág, elf, jeden ze zakladatelů Kruhu a stále jeho člen.
JotiBohyně plání, větru a vzduchu. Žena Araka, uctívají ji rovněž kentauři.
Kimah Zinag VI.Sultán, vládce Země Nekonečného Písku, krutý a zlý panovník.
Lem-ChanBůh ohně a slunce. Trpaslíci jej uctívají kvůli ohni a jižní národy ze Země Nekonečného Písku pro slunce.
MorionElfí kníže, vládce Lesné a většiny lesních elfů.
NysbyrBůh hor a země.
Naard, Pán drakůKrál, elf, panovník městského státu Mochvior.
Narolid, Zlaté Oko Elfí kníže ze zlatého města, stál na straně mágů a Emesera.
OrderinBůh úrody.
Ugred Hladový Král obrů, vedl svou armádu r. 2069 Z.v. při útoku na Zlaté město. Padl V bitvě u Kamenného lesa o rok později.
Varax UdatnýKrál, vládce Vrchoviny. Statečný a krutý válečník, dobyvatel.
VuzielElfí lord, vůdce Šedého bratrstva.
ZerkhartBůh smrti a podsvětí.

rasy

barbařiVálečníci, divocí lidé. Sídlící převážně na Ledových ostrovech v Půlnočním moři. Žijí v kmenech, vyrážejí na loupeživé výpravy a kořistná tažení. Jsou silní a houževnatí.
démoniBestie žijící hluboko na západ od Hor smrti. Jejich původ je nejasný do lidských světů zavítají jen málokdy(až na Velkou válku).
draciOhromní a mocní, inteligentní létající plazi. Mnoho jich padlo ve Velké válce, v současnosti jsou velmi vzácní.
elfovéJsou dlohověcí, moudří. Žijí v lesích a na opuštěných místech, největší komunita je v Nekonečném hvozdu a ve městě Lesná. Většina jich padla ve Velké válce.
gargoylové Polointeligentní humanoidní netvoři s šedou kůží a křídly. Žijí ve vysokých horách, v jeskyních a puklinách, kde budují svá doupata a shromažďují kořist.
gnollovéNárod primitivních psích lidí, obývají Gnollí zem na východě Estriedu. Žijí ve smečkách, vesměs jsou zlí a nenávistní.
ještěří lidZáhadná a tajemná rasa plazích lidí obývající krajinu Zeleného močálu.
kentauřiZvláštní rasa lidí křížených s koňmi. V jádru nejsou zlí, jsou to vinikající střelci a lovci.
lesní elfovéOdnož elfů, jejich sídlem je Nekonečný hvozd. Jsou to v podstatě původní elfští obyvatelé, kteří ani před Velkou válkou nežili v Civilizaci a Zlatém Městě.
obřiRasa ohromných, hrozivých, až pět metrů vysokých kolohnátů, moc inteligence nepobrali. Žijí v horách a velikých jeskyních. Jejich nejpádnějším argumentem je ohromný kyj.
orkovéRasa silných a krutých válečníků a dobyvatelů, žijí v Temnolese.
pastýřiDávní mocní mágové, před mnmoha lety vládli celému světu.
půlelfovéPotomci spojení elfí krve s lidskou. Jsou, jako elfové dlouhověcí i když ne tolik. S lidmi většinou vychází.
půlorkovéKříženci mezi orky a lidmi. Vyskytují se hlavně v divočině kolem Divoké řeky mezi Temnolesem a Vrchovinou.
skřítciMalé bytosti, dospělému člověku sahají maximálně po pás. Jsou v jádru dobří, ale plaší. Ovládají tajemnou lesní magii. Dobře vycházejí s vílami a některými elfy.
trolovéJsou mohutní, minimálně o hlavu větší než nejvyšší lidé. Co jim schází, to je hlavně inteligence. Žijí mimo civilizaci na opuštěných místech. Jejich těla mají výbornou schopnost regenerace. Jsou známy případy, kdy trolovi dorostla dokonce useknutá končetina.
sifolkovéZáhadná rasa o které se téměř nic neví, jsou to lidé křížení s rybami, žijí v mořích, mají žábry, ale krátce vydrží i na suchu.
skřetiJsou malí, zlí, zbabělí a nenávistní, to jsou skřeti. Je jich hodně žijí jak v divočině tak ve městech.
trpaslíciInteligentní národ podobný lidem, ale menší, zavalitější, silnější a houževnatější. Svá sídla a města budují v horách, Jsou zruční kováři, horníci i válečníci.
vílyPlachá a krásná, kouzelná stvoření. Jejich domovem je Vílí les, ale žijí i v Nekonečném hvozdu po boku lesních elfů.

místa

ArukVětší město mezi Sokolími horami a Nekonečným lesem. Obývané převážně lidmi, ale najdou se zde i trpaslíci, půlelfové a další.
AškoranMěsto na křižovatce obchodních cest. Žije převážně ze služeb a obchodu.
Barevný lesPřevážně listnatý les na břehu Kouzelného jezera. V rámci možností bezpečný.
Bílé horyTajemné pohoří na severovýchodě, oddělující Vrchovinu, respektive celý Estried od Záhoří.
ElamontHlavní město Urinie. Velký přístav na Estriedu, bohaté a historické město(Velká válka se mu téměř vyhnula). Najdeme zde ohromnou knihovnu.
Elfí řekaŘeka pramenící v Nekonečném Hvozdu, teče přebážně na jihozápad a vlévá se do Oceánu bez konce.
EstriedJeden z kontinentů. Převážně tento je zde popisován, jeho historie, příběhy a fakta.
Černá řekaPramení severně od ruin Zlatého Města, před válkou se jí říkalo Třpitivá, její vody jsou nyní temné a nebezpečné.
Divoká řekaŘeka pramenící v Temnolese, za mohutného hřmění mizí v ohromném vodopádu padajícího do Propasti Světa.
Dubová řekaŘeka pramenící v Sokolích horách, protéká Kamennými lesy a vlévá se do Elfí řeky.
GemienDruhé největší město Urinie. Věčný soupeř Elamontu.
Havraní skályPohoří při soutoku Dubové a Elfí řeky. Pod Havraními skalami je množství tajemných chodeb, jeskyní a krasových úkazů.
Hory smrtiVysoké a nebezpečné pohoří, odděluje Estried země od Temných pustin děsu a nicoty. Před velkou válkou se jim říkalo Západní Hory.
Chrám NociPrastaré město a duchovní sídlo ležící v poušti na břehu Oceánu bez Konce.
Jehlová horaVysoká, osamělá špičatá skála na Zelených pláních.
Jižní vrchyVysočina oddělující Zelené pláně a Kamenné lesy.
Kamenné lesyRozlehlé lesy jižně od Sokolích hor, kamenné pravděpodobně proto, že jejich severní část pozvolna přechází do strmých hor.
Kamenné mořeKamenné lesy zde přecházejí do Sokolích hor. Velký výskyt obřích balvanů a skal, jimiž pracně prorůstá les.
Kamenný potokNevelká bystřina, pramenící na jižních svazích Sokolích hor. Pravostranný přítok Ledového potoka.
Kentauří pláněRovinatá travnatá země, pozvolna přechází na jihu do stepi a pak pouště. Nachází zde množství osad kentaurů.
Kouzelné jezeroRozlehlá vodní plocha. Kouzelné proto, že nemá přítok(plní jej podzemní prameny).
Krvavé útesyJižní část Hor smrti, sahá až do Oceánu bez konce. Snad všechny lodě, které se pokusily proplout kolem, byly staršlivou bouří nahnány na útesy a potopily se.
KřižovatkaMěstečko u hlavní cesty, zemědělství, obchod, řemesla. Žijí zde převážně lidé.
LesnáMěsto na jižním okraji Nekonečného hvozdu v symbióze tu žijí elfové a lidé.
LedováŘeka pramenící v Bílých horách, své jméno získala podle teploty vody.
Ledový potokŘíčka s křišťálově čistou vodou, pramení na západních svazích Východních štítů, levostranný přítok Dubové řeky.
Les kostíStrašlivý les obklopující Nekropoli. Stromy jsou zde zkroucené a nemocné, říká se, že rostou z popela spálených démonů. Jehličí a listí se zde skutečně mísí s šedým páchnoucím popelem ze kterého prosvítají bílé kosti strašlivých netvorů.
LorennMěsto jižně od Aruku, zemědělství, řemesla, obchod.
Medvědí kopceKopcovitá krajina mezi Sokolíma horama a Nekonečným hvozdem. Je zde několik trpasličích vesnic.
Město GhůlůBývalý Zagraag. Jako jediné velké město na úpatí hor smrti přežilo vpád démonů. Devět let bylo pod nadvládou zla a to se na něm podepsalo. Místní lid sužují příšerné nemoci a prokletí, živí se zde potkávají s mrtvými
Pouštní MěstoVnitrozemské sídlo, obydlené nepřátelskými a agresivními beduíny.
Mlžné jezeroVelká vodní plocha na jihu Vílího lesa s čistou nazelenalou vodou.
Mlžné údolíTajemné místo v samém srdci Medvědích kopců. Legendy říkají, že zde vládnou nadpřirozené síly.
MochviorCivilizované město, s vysokými hradbami, na pomezí pouště. Městský stát. Vládne zde záhadný Pán draků Naard.
Mořský útesPrastaré město postavené na a uvnitř obrovského skalního útesu. Architektonický skvost Urinie.
Mrazivý lesHvozd na severu kontinentu, je ve studeném podnebí, mlha se zde zvedá jen v nejteplejší části dne.
Nekonečný hvozdNejvětší les v Estriedu. Tajemný domov elfů.
NekropoleOhromné pohřebiště, kde jsou uloženi mrtví z Velké války. Bezútěšné a strašlivé místo, kterému se každý raději vyhne.
NérielRybářské městečko na břehu Oceánu bez Konce.
Nidarské ostrovySoustava ostrovů patřících k Urinii.
NorvilHlavní město Vrchoviny.
Oceán bez KonceTaké někdy zvaný Nekonečný oceán, vodní plocha omývající břehy Estriedu z jižní a východní strany.
Ohnivá PoušťPíečné duny a neúprosný žár. Táhle se od Oceánu bez konce až k Medulinu.
OstrovTajemný ostrov v oceánu bez konce, cca čtyřista mil západně od Sluneční Citadely. Zjevil se náhle, jeho vznik je spojen s neúspěšným rituálem mágů z Kruhu.
Ostrov temných mlhProkletý ostrov, halí jej neustálý závoj mlhy. Spousta lodí zde ztroskotala a pokud ne, skončily na Krvavých útesech, nebo je větry zahnaly hluboko do oceánu.
PasekaMěstečko na jihu Kamenných lesů, mimo lovu a dřevorubectví se již objevuje zemědělství a chov dobytka a pastevectví (jižně od vsi již začínají Zelené pláně).
Písečné mořeOblast plná tekutých písků, nebezpečné a neprozkoumané.
Sluneční CitadelaMěsto v poušti, je menší, je známé hlavně díky Kruhu.
MedulinTzv. Perla jihu historické přístavní město známé velkým trhem.
Prašná oázaOáza hluboko ve Východní poušti. Prakticky zde vládnou beduíni.
Prokletá ZeměKrajina kolem ruin Zlatého Města, právě zde proběhly největší boje s démony, padla tu většina elfů.
Propast SvětaPropast v místech, kde padl Démon Asmograd. Podle legend je bezedná...
Půlnoční mořeMoře severně od Estriedu, je velmi studené a leží v něm Ledové ostrovy.
Pusté vrchyVýchodní oblast Vrchoviny. Divoká a málo prozkoumaná oblast se studeným klimatem.
RagnarPřístav v Půlnočním moři, nepsaný domov pirátů.
Rudé horyPouštní pohoří na pomezí Kentauřích plání(v této jižní části již step) a pouště. Holé a sluncem rozpálený horské štíty.
ruiny Zlatého MěstaPrastaré elfí město na úpatí Hor smrti, zničeno při Velké válce.
Šedé VěžeStaré město, sídlo nejstarší magické univerzity na starém kontinentě.
Slaný močálMokřina v místech kde ústí elfí řeka do oceánu, na hranicích Urinie. Jedno z nejnebezpečnějších míst v širokém okolí.
Smaragdové skályVýchodní cíp Ohnivých hor, časté naleziště drahých kamenů.
Sněžná řekaPotok, který pramení na jihu Sokolích hor a vlévá se do Dubové řeky jako pravostranný přítok.
Sokolí horyRozsáhlé pohoří ve středu Estriedu.
Soutěska záhubyJediný známý průchod mezi Estriedem a Temnými pustinami děsu a nicoty. Ale i průchod touto soutěskou je však smrtelně nebezpečný.
Temná doupataTajuplné sluje a jeskyně pod Bílými horami, většina z nich je přírodního původu.
Temné pustiny děsu a nicotyStrašlivá a nehostinná zem západně od Hor smrti, odtud přišli před Velkou válkou démoni.
Temné sídloPrastaré místo, v dávných dobách prý bydliště jednoho z Pastýřů. Po Velké válce zpustlo.
TemnolesDomov orků. Velmi hustý a starý hvozd.
Tichá oázaVelká oáza, východně od Písečného moře.
Tichá řekaMohutná řeka opouštějící Mlžné jezero a živící při své deltě Zelený močál.
VásaŘeka pramenící v Kouzelném jezeře. Pravostranný přítok Elfí řeky.
Větrné kopceVysočina mezi Nekonečným hvozdem a Tichou řekou. Pustá divočina. Území nikoho.
Vílí lesDomov víl. Sídlí zde mocný druid Azkeren.
VraatovNejzápadnější město Urinie, říční přístav na Černé řece. Vraatov Je často napadaný zlem ze země nemrtvých. Oproti zbytku země dost zaostalé.
Východní poušťNehostinné území divokých beduínů.
Východní štítyStrmé skály a hluboká údolí. Východní okraj Sokolích hor.
ZáhoříTajemná, málo probádaná krajina za Bílými horami.
ZálesíMalá vesnička v srdci Kamenných lesů, obyvatelé jsou převážně dřevorubci a lovci.
Zelený močálHrůzostrašná oblast na jihu Gnollí země, bažinatá a nevlídná krajina plná nebezpečí. Domov obávaných ještěřích lidí.
Zelené pláněTravnatá země, plná pastvin, mezi Kamennými lesy a Nekonečným oceánem.
Země Nekonečného PískuVelké pouštní království ležící na jihu Estriedu.
Země NemrtvýchLeží na jižním konci Hor smrti, zpustošená a zničená zem, zvadlé lesy a vypálené vesnice. Mrtví zde za temných nocí vstávají ze svých hrobů.
úvod|letopočet|slovník|encyklopedie|kronika|mapy