Nadpis Vanished Worlds
encyklopedie

(pomocí google)
Čarovné zrcadlo
Fantasy svět
     Orberis - fantasy všeobecně, nechybí ani obrázková galerie, ve které se
     nachází přes 2000 fantasy obrázků. Portál se dále věnuje knize Orberis -
     Dračí dýmka a stejnojmenné deskové hře a amatérským povídkám ze světa
     fantasy.
Online hra Zaklínač
Online RPG Dračí jezdci
Vanished Worlds

mág

Země Nekonečného Písku

Vládce: Sultán Kimah Zinag VI.
Uspořádání: království
Počet obyvatel/hlavní město: 1 000 000 / 150 000
Hlavní město: Medulin
Poznámky: Ohromná pouštní země, západním částem vládně pevnou rukou sultán, východ však ovládají nomádi a pouštní kmeny, častý výskyt občanských válek a povstání.

Severní hranice s Kentauřími pláněmi tvoří s velké části pohoří Rudé hory. Je to nehostinné místo, možná právě proto se zde nachází útočiště mnoha odpadlíků a osob, které jsou hledány v mnoha zemích pro těžké zločiny.

Východ Rudých hor nese název Smaragdové skály a je to naleziště drahých kamenů i kovů. Hluboko pod horami vede mnoho tunelů a štol. Mnohé jsou opuštěné a nebezpečné, ale ve spoustě se stále těží.

Jižně od hor je Písečné moře. Oblast plná tekutých písků, mnoho stopařů a průzkumníků již zaplatilo životem, když se do těchto míst vydali. Jen málokdo může podal svědectví, jak tato část země opravdu vypadá. Za studených nocí se pohyblivé písky převalují sem a tam a běda tomu, kdo sem zabloudí…

Jihovýchodně od Písečného moře se nachází Tichá Oáza. Vede přes ní Východní cesta, směřující od Mochvioru na jih do dalekých krajů. Je zde velké tržiště, je to poměrně civilizované místo. Obecně platí, že místa na severu Země nekonečného písku jsou civilizovanější a vyspělejší, než jižní oblasti.


Další velká oáza na Východní cestě se nazývá Prašná Oáza. Je zasazena hluboko v poušti, kupcům a cestovatelům se nedoporučuje pokračovat až sem. Vláda sultána sem již prakticky nesahá, formálně zde sice vládne, ale prakticky zde mají největší vliv beduínské kmeny. Více je popsáno v dalších odstavcích.


Chrám Noci je město, kde žijí převážně kněží. Dominantou je ohromná sakrární stavba kousek od něj, monumentální Chrám noci. Jedná se o obrovskou stavbu, která byla užívána hlavně v dávných dobách k uctívání božstev. Nyní je využívána pouze malá část obrovského komplexu.

Chrám Noci
Chrám Noci.

Medulin je nejbohatší a největší sídlo. V ohromném paláci zde sídlí sám sultán. Snoubí se zde luxus a bohatství a kousek od nich bída a špína chudinských čtvrtí.


Sluneční Citadela je známá především existencí Kruhu. Mocní mágové, kteří tvoří toto seskupení v tomto městě prakticky vládnou, i sám sultán z nich má respekt.


Zemi vládne pevnou rukou zlý a diktátorský Sultán, tento titul je dedičný, v součastné době je vládcem Kimah Zinag VI. Jemu je k ruce mnoho rádců, většina z nich je zkorumpovaná, stačí pár zlatých a pracují pro místí obchodníky a kohokoli dalšího.


Pouštní Město se nachází přímo na rozhraní dvou sfér vlivu, moc vládce celé říše – Sultána se zde setkává s národem z východu, s beduíny.


Země Nekonečného Písku vystupuje formálně jako jeden celek, ale prakticky je rozdělena mezi dva národy. Většinové obyvatelstvo (cca 80 %) a zbytek doplňují beduíni, kočovné kmeny žijící na východě a jihu země. Jedná se o barbarské národy, které pro sebe uzurpují velkou část území. Od dávných dob mezi sebou vedou sultán a náčelníci kmenů beduínů občanské války, plné krveprolití a násilí na obyčejných lidech. Sultán se dlouho pokouší beduíny vyhnat na daleký jih pouště, ale ti nechtějí opustit zem svých předků. Přepadají karavany, útočí na oázy a otravují studně. Před mnoha lety se stalo, že obsadili Medulin a stáli v Ohnivé poušti. Pak sultán vytáhl s ohromným vojském a zahnal kočovníky zpět.

Beduíni žijí i na západním břehu Oceánu bez konce, ve velkých městech. Většinou jsou vyčleněni do ghet a soužití s většinovým obyvatelstvem činí potíže.

úvod|letopočet|slovník|encyklopedie|kronika|mapy