Nadpis Vanished Worlds
encyklopedie

(pomocí google)
Čarovné zrcadlo
Fantasy svět
     Orberis - fantasy všeobecně, nechybí ani obrázková galerie, ve které se
     nachází přes 2000 fantasy obrázků. Portál se dále věnuje knize Orberis -
     Dračí dýmka a stejnojmenné deskové hře a amatérským povídkám ze světa
     fantasy.
Online hra Zaklínač
Online RPG Dračí jezdci
Vanished Worlds

mág

Elfové


Elfové jsou často drobnější a slabší než lidé, mají jemné rysy a dlouhé, špičaté uši. Často disponují velkým nadáním pro studium magie. Z tohoto důvodu právě elfové založili Kruh, mocné a tajemstvím opředené uskupení mágů a kouzelníků, jenž sídlí v temných kobkách hluboko pod Sluneční Citadelou. Většina elfů však žije nyní v Nekonečném hvozdu a městě Lesná, ale najdeme je i v ostatních městech.

Od konce Zlatého věku probíhá úpadek této rasy. Elfů je méně a méně.

Dělí se na několik hlavních skupin:


Lesní elfové – Původní obyvatelé Nekonečného hvozdu, žijí ve vztahu s přírodou, tvoří většinovou populaci města Lesná. V Lesné žije i vládce lesních elfů, kníže Morion. Elfové z Lesné a osad kolem ní jsou civilizovanější a k ostatním rasám přátelštější, než jejich druhové, kteří žijí v hlubokém Nekonečném hvozdu.

Tito elfové žijí i ve Vílím lese, v panství druida Azkerena.


Zlatí elfové Rovněž zvaní vyšší, západní nebo vznešení. Sami sebe považují za elitu.

V dnešní době jich už mnoho nezbývá, dříve obývali východní oblast Západních hor. Většina padla ve Velké válce, v současnosti jich pár přežívá na opuštěných místech, malá komunita je v Sluneční Citadele, Mochvioru a hlavně Lesné, kde bydlí po boku s lesními elfy. Ti je po válce milosrdně přijali, ale dodnes není jejich soužití ideální a vyskytují se mnohé problémy.


Šedé bratrstvo – Jedná se spíše o podskupinu Zlatých elfů. Jsou to ti, jejichž blízcí byly povražděni za Velké války. Pozůstalí na sebe vzali odpovědnost, touží po pomstě a trestu. Utkávají se se zlem po celém světě.

Nemají domov, toulají se sami, nebo ve skupinách a bojují proti jakémukoli zlu. Žijí pomstou a nenávistí, sami určují, co je špatné a co dobré, tudíž mnohdy jsou činy Šedého bratrstva velice kontroverzní. Do mnohých měst mají zakázaný vstup a není výjimkou, že jsou dokonce pronásledováni jako psanci.

Na jejich vůdce je dokonce v Urinii vypsaná vysoká odměna. Jde o lorda Wuziela. Nikdo neví, kde se nachází, s hrstkou věrných křižuje Estried a vyhledává zlo, na kterém by pomstil útrapy svého národa.


úvod|letopočet|slovník|encyklopedie|kronika|mapy