Nadpis Vanished Worlds
encyklopedie

(pomocí google)
Čarovné zrcadlo
Fantasy svět
     Orberis - fantasy všeobecně, nechybí ani obrázková galerie, ve které se
     nachází přes 2000 fantasy obrázků. Portál se dále věnuje knize Orberis -
     Dračí dýmka a stejnojmenné deskové hře a amatérským povídkám ze světa
     fantasy.
Online hra Zaklínač
Online RPG Dračí jezdci
Vanished Worlds

mág

Vrchovina

Vládce: Král Varax Udatný
Uspořádání: království, s velkým vlivem šlechty
Počet obyvatel/hlavní město: 145 000 / 20 000
Hlavní město: Norvil
Poznámky: Formálně vládně král, ale velká část moci je i v rukou šlechty a starých rodů. Obyvatelstvo je houževnaté a zocelené výpady barbarů ze severu a orků ze západu.

Nehostinná zem, většinu dní v roce zde proprší, studený vítr se prohání po holých kopcích, léta jsou deštivá, krátká a studená.

Ve Vrchovině je málo měst, lidé zde žijí v malých osadách a vesnicích. Hospodaří na chudých, políčkách, kde je víc kamení než hlíny. Nebo ženou ovce na pastvu do nizkých hor a kopců.

Zemi vládne král, Varax Udatný. Nicméně čím dále od Norvilu, tím větší moc mají šlechtici a zemani. Král toto potichu toleruje a pokud nějaký ze šlechticů překročí nepsanou hranici, tak jej Varax Udatný obrazně „klepne přes ruku“ s použitím své armády.

Samozřejmě obyčejní lidé tímto trpí a v zemi již došlo k několika vážnějším konfliktům. Nyní je ale situace klidná.

Severní hranici Vrchoviny tvoří bouřemi sužované, studené Půlnoční moře. Na západ sahá vrchovina až do míst, kde přechází v nehostinné pláně kolem Divoké řeky, žijí zde divocí půlorkové, tudíž je hranice velmi dobře střežena. Jižní hranicí tvoří zčásti Propast světa a Nekonečný hvozd. Východní hranice je asi nejklidnější, země zde sahá k Mrazivému hvozhdu a tajemným Bílým horám.

Hlavním městem a také sídlem krále je Norvil. Velké město, uprostřed je královský hrad obehnaný pevnou a vysokou hradbou. Celé město je pak chráněno palisádou z mohutných kmenů.

Vrchovina má silnou armádu, každý zeman a šlechtic je povinnen držet určitý počet mužů ve zbrani, toto číslo je odvozeno od rozlhehlosti půdy a pozemků dotyčného. Další vojáci se rekrutují ze všech mužů v zemi, ti jsou povinni v určitém věku odsloužit několik let v armádě. Tito branci tvoří většinou obranu hranic a posádku v Norvilu.

Norvilský hrad
Norvilský hrad.

Pusté vrchy na východě jsou nejméně obydlenou částí Vrchoviny, počasí je zde ještě horší než v ostatních oblastech.

Druhé největší město Vrchoviny je Ragnar. Jde o největší známý přístav v v Půlnočním moři. Je silně opevněný proti útokům barbarů ze severu, přístav je svou bezpečností na úrovní Temnolesa, nebo Zeleného močálu. Je to doupě pirátů, pašeráků rváčů a opilců.

úvod|letopočet|slovník|encyklopedie|kronika|mapy